Zaštita podataka

Izjava o zaštiti osobnih podataka

Zaštita Vaše privatnosti prilikom korištenja naše internetske stranice www.moon-power.hr posebno nam je važna. U nastavku Vas stoga želimo detaljno informirati o obradi Vaših osobnih podataka.

Za zaštitu podataka na ovoj internetskoj stranici odgovorno je društvo Porsche Croatia d.o.o..

Porsche Croatia d.o.o. se pri korištenju i obradi osobnih podataka striktno pridržava važećih zakonskih odredbi o zaštiti podataka. Pravo na korištenje osobnih kao i anonimnih podataka u zakonski dopuštenom opsegu, uz ograničenja temeljem niže opisanih prava ispitanika, ima društvo Porsche Croatia d.o.o.

Ova izjava o zaštiti podataka odnosi se samo na stranicu www.moon-power.hr i povezane podstranice, no ne i na internetske stranice kojima upravljaju i koje kontroliraju treće osobe. Molimo provjerite izjave o zaštiti podataka za internetske stranice kojima upravljaju i koje kontroliraju treće osobe jer su te internetske stranice izvan naše kontrole i Porsche Croatia d.o.o. ne odgovora za njihov sadržaj ni za mjere zaštite podataka.


I. Sigurnost podataka

Društvo Porsche Croatia d.o.o. je u svrhu zaštite Vaših podataka poduzelo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere koje Vaše podatke, između ostaloga, štite od gubitka, manipulacije ili neovlaštenog pristupa. Poduzete se mjere redovito provjeravaju i kontinuirano prilagođavaju aktualnom stanju tehnike.


II. Prikupljanje i obrada osobnih podataka

[1.1] Podaci koje ste Vi stavili na raspolaganje

Osobne podatke obrađujemo isključivo u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka. Kad komunicirate s nama ili unosite svoje podatke u neki od obrazaca na našoj internetskoj stranici, primate na znanje da će se podaci, koje ste naveli u odgovarajućem obrascu, obraditi u niže navedene i opisane svrhe (vidi točku IV. i V.).

[1.2] Podaci koje smo mi prikupili

Kada posjetite našu internetsku stranicu, kolačići (cookies) automatski prikupljaju osobne podatke. Pobliže informacije o kolačićima koji se koriste na našoj internetskoj stranici pronaći ćete pod točkom VII. te u našoj Smjernici za kolačiće.


III. Partneri

Društvo Porsche Croatia d.o.o. ne provodi sve obrade osobnih podataka samo, već za to koristi pomoć profesionalnih partnera: :
– Društva T-Rex d.o.o sa sjedištem u Zagrebu;
a koja djeluju po nalogu i uputi društva Porsche Croatia d.o.o..

Partneri su pažljivo odabrani te odgovarajućim tehničkim i organizacijskim mjerama osiguravaju da se obrada Vaših podataka provodi u skladu s odredbama o zaštiti podataka i uz poštovanje Vaših prava. Partnerima nije dopušteno da osobne podatke koji su im prepušteni koriste u vlastite ili promidžbene svrhe ili da ih daju trećim osobama.

Osim toga, ni društvo Porsche Croatia d.o.o. Vaše podatke neće prosljeđivati trećim osobama – kao što su izdavači imenika i agencije za izravni marketing.


IV. Obrade podataka koje ne podliježu obvezi pribavljanja privole

Opći obrazac za kontakt

• Obrazac za kontakt: ova funkcija korisnicima internetske stranice nudi mogućnost slanja upita timu MOON-a. Prilikom slanja obrasca za kontakt obrađuju se Vaši osobni podaci iz polja za kontakt (ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona kao i tekst Vašeg upita) automatiziranim sredstvima radi dodatnog preciziranja Vašeg upita i interesa za našim proizvodima.

 • Svrha: odgovor na Vaš upit
 • Pravna osnova: legitimni interes
 • Vrijeme pohrane: 12 mjeseci


V. Usluge savjetovanja za električnu infrastrukturu

Prijenos podataka radi savjetovanja i prodaje stanica za punjenje električnih vozila (wallbox), fotonaponskih sustava i sustava za pohranu te ostalih proizvoda i usluga povezanih s elektromobilnošću.

Za potrebe savjetovanja i prodaje stanica za punjenje i fotonaponskih sustava Vaši podaci za kontakt i identifikaciju dostavit će se društvu Porsche Croatia d.o.o., odnosno partnerima za izgradnju električne infrastrukture.

S tim u vezi Vaši će se podaci, ako se pokaže potrebnim, dostaviti također nadležnim tijelima, pružateljima mrežnih usluga, opskrbljivačima električnom energijom i/ili agencijama za financiranje za potrebe različitih službenih procedura, radi pribavljanja dozvola i podnošenja zahtjeva za subvencije.

 • Podaci za kontakt i identifikaciju
 • Svrha: usluge savjetovanja i prodaja stanica za punjenje, fotonaponskih sustava i sustava za pohranu te ostalih proizvoda i usluga povezanih s elektromobilnošću.
 • Pravna osnova: ugovor ili predugovorni odnos na temelju upita klijenta, odnosno legitimni interes
 • Vrijeme pohrane: 7 godina; ako Vaš upit nije rezultirao sklapanjem kupoprodajnog ugovora, Vaši će se podaci ponovno izbrisati najkasnije nakon 2 mjeseca.

*Točna podatkovna polja: ime i prezime, broj telefona, e-mail, odabrani proizvod ili usluga (opće savjetovanje, pregled lokacije).


VI. Kolačići i dodaci za društvene mreže (social plugins)

Kolačić (cookie) je mala tekstualna datoteka koja pohranjuje internetske postavke. Tu tehnologiju koriste gotovo sve internetske stranice. Vaš preglednik preuzima tu datoteku prilikom prvog posjeta određene stranice. Prilikom sljedećeg otvaranja te stranice s istim terminalnom kolačić i u njemu pohranjene informacije šalju se ili internetskoj stranici koja ih je generirala (“First-Party Cookie”) ili drugoj internetskoj stranici kojoj pripada (“Third-Party Cookie”). Na taj način internetska stranica prepoznaje da je već posjećena preko tog preglednika te ponekad prilagođava sadržaj koji se prikazuje.

Pobliže informacije o kolačićima koji se koriste na našim stranicama pronaći ćete u našoj Smjernici za kolačiće.


VII. Prava ispitanika

Vezano uz obradu osobnih podataka, imate pravo ostvariti sljedeća prava:


[8.1.] Pravo na pristup osobnim podacima

Možete zatražiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci i u kojoj mjeri.


[8.2.] Pravo na ispravak

Obrađujemo li Vaše nepotpune ili netočne osobne podatke, u svako doba možete zatražiti njihov ispravak odnosno njihovu dopunu. Ako ste uspostavili korisnički račun, u svakom trenutku možete sami pristupiti svojim osobnim podacima te iste sami ispraviti ili dopuniti. Povrh toga svoj korisnički račun možete u svako doba i zatvoriti.


[8.3.] Pravo na brisanje

Možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako svrha u koju su isti prikupljani više ne postoji, ako se radi o nezakonitoj obradi, ako obrada nerazmjerno zadire u Vaše zaštićene legitimne interese ili se obrada podataka oslanja na Vašu privolu koju ste povukli.
Međutim, morate pritom voditi računa o mogućem postojanju drugih razloga koji bi mogli biti protivni potpunom brisanju Vaših podataka, primjerice zakonom uređene obveze pohranjivanja, postupci u tijeku, postavljanje, ostvarivanje ili obrana pravnih zahtjeva, itd.


[8.4]. Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo zatražiti ograničenje obrade Vaših podataka

 • ako osporavate točnost Vaših podataka, i to tijekom razdoblja koje nam omogućuje provjeru točnosti podataka,
 • ako je obrada Vaših podataka nezakonita, ali ste brisanje odbili i umjesto toga tražite ograničavanje korištenja podataka,
 • ako nam za predviđenu svrhu podaci više nisu potrebni, a Vi ih još uvijek trebate za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva, ili
 • ako ste na obradu podataka uložili prigovor.

[8.5.] Pravo na prenosivost podataka

Podatke koje ste nam ustupili i koje obrađujemo na temelju Vaše privole ili radi izvršavanja ugovora, a njihova obrada se provodi automatiziranim putem, ćemo Vam predati na Vaš zahtjev u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu. Ako je to tehnički izvedivo, možemo ih i direktno prenijeti drugom voditelju obrade, ovisno o Vašem zahtjevu.


[8.6.] Pravo na podnošenje prigovora

Obrađujemo li vaše podatke radi izvršavanja zadaća od javnog interesa, izvršavanja javnih ovlasti ili obradu temeljimo na potrebama naših legitimnih interesa, možete uložiti prigovor na obradu podataka ako postoji jači interes za zaštitom Vaših podataka. Prigovor na slanje marketinških materijala možete podnijeti u svako doba bez navođenja razloga.


[8.7.] Pravo na žalbu

Ako smatrate da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili propise o zaštiti osobnih podataka i time doveli do povrede Vaših interesa, prava ili sloboda, molimo kontaktirajte nas kako bismo mogli razjasniti sva moguća pitanja.


[8.8] Pravo na opoziv

Sve Vaše izjave o davanju privole moguće je povući, u bilo kojem trenutku. Opoziv ima za posljedicu da od tog trenutka više ne obrađujemo Vaše podatke u svrhe navedene u izjavi o davanju privole, pa stoga više nije moguće koristiti odgovarajuća prava, pogodnosti itd.

Sva gore navedena prava možete ostvariti izravno pri Porsche Croatia d.o.o., upućivanjem poruke elektroničke pošte na adresu zastita.podataka@porschecroatia.hr.

Osim direktno nama, možete se obratiti sa svojim prigovorom ili žalbom i nadležnom tijelu za zaštitu osobnih podataka u RH – Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).


VIII. Promjene u Izjavi o zaštiti osobnih podataka

Ova izjava o zaštiti osobnih podataka posljednji put je ažurirana dana 31.05..2021. U slučaju bitnih promjene izjave o zaštiti osobnih podataka, će na naslovnici naše web stranice sljedećih 30 dana stajati obavijest o navedenoj promjeni. Daljnjim korištenjem naše web stranice dajete svoju suglasnost predmetnim promjenama.


IX. Voditelj obrade

Voditelj obrade
Porsche Croatia d.o.o.
uvoznik za MOON Hrvatska
Miroslava Miholića 2,
HR – 10010 Zagreb

Kontakt podaci – zaštita podataka:
zastita.podataka@porschecroatia.hr