Impressum

Porsche Croatia d.o.o je generalni uvoznik za marku MOON za Republiku Hrvatsku.

Porsche Croatia d.o.o.
Poštanska adresa: Miroslava Miholića 2, HR- 10010 Zagreb
Tel: + 385 1 62 69 111
Fax: + 385 1 62 24 052
Email: info@porschecroatia.hr

Porsche Croatia d.o.o. je upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS): 080284872. Matični broj poslovnog subjekta: 1435396.

Tvrtka kod koje se vode pravni računi: Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb

Broj računa Porsche Croatia: 2484008-1100156754

Iznos temeljnog kapitala: 78.610.000,00 HRK/10.433.339,97 EUR, uplaćen u cijelosti.

Članovi uprave
Martin Wienerroither, Vicko Ljuban

Voditelj
Bojan Tkalec

Kontakt: moon@porschecroatia.hr